Bargaining for 2014 Maharashtra Assembly elections, Shiv Sena style…

BJP: Kya bhaav hai?

Shiv Sena: 151.

BJP: Thoda kam nahin ho sakta kya?

Sena: 151.

BJP: 130 consider karoge kya?

Sena: 151.

BJP: 140 nahin chalega kya?

Sena: 151.

BJP: Arre bhai, 140 ko chala lo!

Sena: 151.

BJP: 145?

Sena: 151.

BJP: Ek kaam kar lo, hum aapko saare 288 seats hi de dete hai!

© Sunil Rajguru

Leave a Reply